کسب رتبه اول حجاب و عفاف دانشگاه پیام نور استان مرکزی
با توجه به ارزیابی صورت گرفته از عملکرد دستگاههای اجرایی توسط استانداری مرکزی در سال 92 ، دانشگاه پیام نور استان مرکزی در حوزه وظایف درون سازمانی (برنامه های عفاف و حجاب) از میان 50 دستگاه ارزیابی شده با کسب امتیاز 100 مشترکاً با دستگاههای آموزش و پرورش، حج و زیارت و شرکت برق باختر حائز رتبه اول گردیده است.
همچنین در حوزه برون سازمانی عفاف و حجاب از میان 12 دستگاه مورد ارزیابی با کسب امتیاز 94.20 حائز رتبه چهارم گردیده است.
گفتنی است ارزیابی صورتگرفته از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 92 و از سقف 100 امتیاز در دو حوزه وظایف برون سازمانی و درون سازمانی عفاف و حجاب توسط استانداری برگزار می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما